วันหยุด 2559

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันพุธที่ 6 เมษายน : วันจักรี (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันพุธที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (วันหยุดธนาคาร)

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม : หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม : วันหยุดพิเศษ

รอกำหนดจากสำนักพระราชวัง : วันพืชมงคล

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม : วันหยุดครึ่งปีธนาคาร (วันหยุดธนาคาร)

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม : วันแม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม : หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม : หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคารและราชการ)

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (วันหยุดธนาคารและราชการ)

 

ขอบคุณรูปไปรษณีย์จาก http://www.lifebrarymag.com/

ทิ้งคำตอบไว้