ศาลสูงสุดแห่งอียู นิยามว่าคนอ้วนจนไปรบกวนการทำงานของผู้อื่น ให้ถือเสมือนเป็นความพิการ คาดมีผลกระทบในวงกว้างสำหรับตลาดแรงงาน

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มีรายงานว่า ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรป (อียู) ในลักเซมเบิร์ก วินิจฉัยว่า ถ้าความอ้วนของใครไปรบกวนการทำงานของเพื่อนร่วมงานบางกรณี ต้องให้ถือเสมือนว่า ความอ้วนเป็นความพิการ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ

 

โดยคำสั่งครั้งนี้จะผูกพันและถูกใช้เป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางการวินิจฉัยของศาลในแต่ละประเทศสมาชิกอียู ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดแรงงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงว่าที่ลูกจ้างและนายจ้าง เนื่องจากคำวินิจฉัยดังกล่าวอาจหมายถึงการนำความอ้วนไปบรรจุไว้ในกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติของอียูในระดับเดียวกันกับเรื่องเพศ เชื้อชาติและศาสนา

 

ขอบคุณบทความจาก Kapook.com / ThaiPBS

ทิ้งคำตอบไว้